Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie,
które mają służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości

1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00, a kończy o 10.00 dnia następnego.
2.Gość wynajmujączy pokój w Willi określa czas swojego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedą dobę. Prosimy o przemyślane określenie czasu, gdyż opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi za wyjątkiem okoliczności spowodowanych przez właściceli obiektu.
3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
4. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do Willi.
5. Chęć przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić na dzień przed wyjazdem. Życznie przedłużenia pobytu nie jest wiążące i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
7. Willa może odmówić przyjęcia gościa, który wcześniej rażąco naruszył regulamin Willi wyrządzając szkodę w mieniu Willi lub innych Gości, pracowników Willi lub innych osób przebywających w Willi albo też w inny sposób zakłócił porządek.
8. Willa Świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypdaku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub usterek Gość jest proszony o zgłoszenie ich obsłudze Willi.
9. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztownści i innych przedmiotów wartościowych.
10. Willa zobowiązana jest niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w Willi.
11. Ze względu na wymgania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Willi nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, farelek, czajnika elektrycznego itp. nie stanowiących wyposażenia tch pomieszczeń.
12. Dzieci korzystające z urządzeń znajdujących się na terenie Willi pozostają pod opieką rodziców/opiekunów. Willa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00.
14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną po kosztach odtworzenia ze wzelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Willi, powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Każdy rodzic/opiekun odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
15. W pokojach Willi obowiązuje zakaz palenia papierosów.
16. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt klienta.
17. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
18. Opuszczając pokój Gość powinien pozostawić go w stanie, w jakim go zastał, dniu zameldowania.
19. Gość korzystający z aneksu kuchennego powinien pozostawić go w stanie czystości (umycie po sobie naczyń i schowanie je do szafki).
20. UWAGA ! Proszę w aneksie kuchennym nie smażyć ryb !


Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia
Marlenia i Zbigniew Basarab